e-Fatura geçiş 2022 yılı yasal zorunluklar

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen e-Dönüşüm projesi kapsamında ülkemizde büyük bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. İşletmeler manuel yürüttükleri operasyonları dijital ortama taşıyarak hem global dünyaya uyum sağlıyor hem de kârlılık ve verimlilik artışı yaşıyor. İşletmeler için birçok fayda sağlayan dijital dönüşüm projesinin en önemli ayağı tabii ki e-Fatura kullanımı. Her yıl yapılan düzenlemelerle işletmeler kademe kademe e-Fatura kullanımına geçiyor ve bu sayede ekonomimize büyük bir katkı sağlanıyor.

2022 yasal zorunluluklar

Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılı içinde hem ciro hem de sektör olarak yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelere göre;

 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri 5 Milyon TL ve üzeri ciroya ulaşan işletmeler
 • 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzeri ciroya ulaşan işletmeler
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri ciroya ulaşan işletmeler
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
 • e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden;
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılata ulaşan işletmeler
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden:
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri
 • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri ciroya ulaşan işletmeler
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar
 • Bavul ticareti yapan firmalar

e-Fatura kullanma yöntemleri nelerdir?

e-Fatura’ya geçen işletmeler hangi yöntemlerle kullanabilirler şimdi bunun detaylarını verelim;

e-Fatura’yı kullanmanın GİB portalı, entegrasyon yöntemi ve özel entegrasyon yöntemi olarak üç ayrı yöntemi vardır.

 GİB Portal Yöntemi

Gelir İdaresi tarafından geliştirilen firmaların e-Belgelerini düzenleyebildiği e-Fatura için gerekli işlemlerini yapabildiği bir web yazılım programıdır. Faturaları 6 aya kadar saklama hizmeti ve ayda 500 fatura limiti bulunmaktadır. Genellikle fatura alışverişi fazla olmayan, yetersiz altyapısı olan küçük işletmelerin kullandığı programdır.

 Entegrasyon Yöntemi

Firmaların aracı bir entegrasyon hizmeti almadan doğrudan entegrasyon yöntemi ile kendi alt yapılarını kullanarak e-Fatura süreçlerini takip etmesidir. Genellikle fatura hacmi yüksek ve büyük ölçekli firmaların kullandıkları yöntemdir. Saklama hizmeti ve güvenlik hizmetini kendileri sağladıkları için masraflı olmaktadır. Bu yöntemi kullanmak isteyen işletmelerin gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra GİB’e başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen işletmeler entegrasyon sürecini başarı bir şekilde tamamladıktan sonra e-Fatura uygulamasını entegrasyon yöntemi ile kullanmaya başlayabilirler.

 -Özel Entegrasyon Yöntemi

Tek başına altyapısı olmayan veya yetersiz olan işletmelerin e-Fatura sürecinden yararlanmaları ve e-Fatura işlemlerini yapabilmeleri için altyapı ve teknik yeterliliğe sahip özel bir entegratör firmanın altyapısını kullanarak e-Fatura sürecini tamamlamasıdır. Gelir İdaresi ile entegre olarak çalışmaktadır.

Özel Entegratörün Avantajları

e-Fatura sürecinde özel entegratör önemli bir rol oynamakta ve işletmelerin iş yükünü hafifletmektedir. Özel entegratörün avantajlarını sıralayacak olursak;

1.İlk olarak sisteme girerken yalnızca bir kere mali mühüre veya e-İmza’ya ihtiyaç duyulur, her girişte okutulmasına gerek kalmaz.

2.Mükellefe destek verilmektedir. Maddi açıdan altyapı gibi sistemsel sorunları özel entegratör firmanın kendisi karşılamakta ve mükellefe ekstra maliyet çıkmasının önüne geçmektedir.

3.Saklama avantajı sunmaktadır. Mükellefin yedekleme yapmasına gerek kalmadan özel entegratör firmanın bütün faturalarını kendi veri saklama havuzunda güvenli bir şekilde saklamaktadır.

4.Sistemlerinin kullanımı daha kolay ve daha anlaşılır olmaktadır.

5.Firmaların gelir gider hesaplarını tuttukları ticari programlarına kolaylıkla entegre olmaktadırlar. Bu kolaylıklar ve avantajlardan dolayı firmalar genellikle özel entegratör firmalar ile çalışmayı tercih etmektedir.

İşletmeler 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Fatura kullanımına zorunlu olarak geçmiş olacak. Ancak e-Fatura avantajları gören işletmeler zorunlu süreyi beklemeden hızlıca geçiş yapıyor. Siz de e-Fatura hakkında daha fazla bilgi alıp en uygun avantajlarla geçebilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir